بخش امانت

یکی از حساس ترین و پر مراجعه ترین قسمتهای کتابخانه می باشد چرا که هدف همگی همکاران ارائه اطلاعات هر چه بهتر و سریعترو به روز بودن این اطلاعات به مراجعین می باشند.

:از مهمترین خدماتی که دراین بخش ارائه می گردد عبارتند از

امانت کتب

تمدید وتحویل کتب امانتی

ورود اطلاعات

آماده سازی کتاب شامل تولید برچسب عطف و بارکد کتب با استفاده از نرم افزار کتابخانه ای پارس آذرخش

امانت CD

صدورکارت عضویت کتابخانه طبق ضوابط

پاسخگویی به کلیه سوالات مراجعین و دانشجویان جهت استفاده از منابع کتابخانه

جستجوی اطلاعات در پایگاههای اطلاعاتی کتابخانه برای مراجعین

قراردادن کتب برگشتی در قفسه ها

وجین منابع

ارائه خدمات مرجع

مسئول بخش امانت 

فاطمه نجم الدینی ، کارشناس ارشد 

شماره تماس :07633710402

کتابداران بخش

 فاطمه نجم الدینی ، کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

شماره تماس :07633710402

نرجس خاتون پاکدامن ، کارشناس کتب مرجع

شماره تماس :07633710402

نرگس پیری زاده، کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

شماره تماس :07633710402

ساعت کار

(مخزن ،بخش امانت ،و قرائت خانه)،  شنبه تا چهارشنبه: 7:30 صبح الی 20شب ، پنج شنبه: 8 صبح الی 18

  در ایام امتحانات

   شنبه تا چهارشنبه 7:30 صبح الی 22 شب