صفحه اصلی > منوی بالا > درباره کتابخانه > اهداف و رسالت  
New Page 1

اهداف و رسالت کتابخانه

1-شناسایی نیازهای اطلاعاتی اساتید، دانشجویان و کارکنان

2-فرآهم آوری منابع و اطلاعات علمی مورد نیاز استفاده کنندگان

3-راهنمایی وآموزش مراجعان در بازیابی و استفاده از منابع اطلاعاتی

4-اطلاع رسانی در حوزه های موضوعی مربوطه

5-کمک به پیشرفت برنامه های آموزشی در کلیه رشته های دانشکده

6-کمک به پیشرفت برنامه های پژوهشی دانشکده

7-ایجاد بستری مناسب برای آموزش و ارتقاء علم و فرهنگ جامعه

8-تمرکز منابع اطلاعاتی و ایجاد تسهیلات دسترسی به آنها

9-کمک به تحقیقات و دروس در سطح عالی و تخصصی

10-کمک به تحقیقات کادر آموزشی در سطح تخصصی

11-القاء و اعتلای فرهنگ مطالعه و تحقیق

12- گردآوری متون اعم از کتب چاپی و الکترونیک ، نشریات ادواری ، اسناد و مدارک