دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان، برای ایفای مأموریت­ها و تحقق چشم­انداز رفیع خود، بر ارزشهای زیر تأکید نموده؛ و این موارد را به عنوان اصول راهنما در همۀ تصمیم­گیری­ها و اجرای فعالیت­ها، در نظر خواهد گرفت:

-  رعایت اصول و ارزش­های اسلامی- انسانی، و اخلاق حرفه­ای در ارائۀ خدمات

-  رعایت حقوق و کرامت انسانی، و تأمین حداکثر سلامت ممکن به مثابه حق مردم

-  پاسخگویی، مسئولیت­پذیری و خدمت در جهت مصالح عمومی

-  قانون­مداری، اطلاع­رسانی شفاف، و نفی هرگونه فساد و تبعیض

-  رعایت عدالت در توزیع خدمات باکیفیت، و توجه به مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، حاشیه شهرها و روستاها

-  خردورزی، آزاداندیشی، خلاقیت، کارآفرینی، پویایی، نشاط، اعتماد به نفس علمى و غرور ملى

-  تلاش برای بالاترین حد هماهنگی، اثربخشی، کارآیی، توازن، نظام­مندی و بهره­وری

-  منزلت و قداست آموزش و خدمات سلامت

-  شایسته­سالاری و توسعۀ سرمایه­های انسانی

-  اولویت­دادن به ارتقای سلامت و پیشگیری