1.       کاهش مرگ و میر در گروه­های مختلف جامعه

2.       کاهش بار ناشی از بیماری­های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آنها

3.       کاهش بار ناشی از بیماری­های واگیر

4.       بهبود وضعیت سلامت روانی، نشاط و سرمایه اجتماعی

5.       حفاظت مالی از ساکنین استان در برابر هزینه­های سلامت

6.       ترویج و تعمیق فرهنگ اسلامی- ایرانی در دانشگاه

7.       ارتقای جایگاه علمی، آموزشی، و پژوهشی دانشگاه

افزایش بهره­وری کل عوامل تولید خدمات (بهداشتی، درمانی، آموزشی، پژوهشی) در دانشگاه